ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่
ชื่อผู้แจ้ง :
นามสกุล หน่วยงาน
รายละเอียดปัญหา
ปัญหาระบบไฟฟ้า ไฟไม่ติด สายไฟชำรุด
 
ปัญหาระบบเครื่องปรับอากาศ /ชำรุด/ น้ำรั่ว/ ไม่เย็น
  ปัญหาระบบโทรศัพท์
  ปัญหาระบบประปา,น้ำ
  ปัญหาด้านอาคารสถานที่
  ปัญหาด้านงานไม้ต่างๆ ปัญหาอื่นๆ
ห้อง/บริเวณ :
ระบุรายละเอียด :
IP addr
18.207.102.38
 
  หมายเหตุ* เพื่อความสะดวกในการรับบริการกรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
ฝ่ายอาคารสถานที่ เบอร์ติดต่อ 3044 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Copyright since 2015 - Updated 2020
พัฒนาระบบโดย : sawitree.won@psu.ac.th