ที่อยู่คณะ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000 โทร 073-331304
รับผิดชอบโดย คุณณัฐพร อิ่มอุไร โทร : 3015 อีเมล์ : nattaporn.i@psu.ac.th
<< กลับหน้าหลัก
ผู้พัฒนาระบบ sawitree.won@psu.ac.th