คณาจารย์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

supervision cooperative education

ประจำปี 2554 

28 กุมภาพันธ์  – 2 มีนาคม 2554 [รุ่นที่ 7] ณ สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

 1. อ.สิริรัตน์ บำรุงกรณ์

28-30 มีนาคม 2554 [รุ่นที่ 8] ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1. อ.ปิง วิชัยดิษฐ์

2-4 พฤษภาคม 2554 [รุ่นที่ 9] ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1. อ.อภิรดี สรวิสูตร

15-17 กันยายน 2554 [รุ่นที่ 1โรงแรมพาวิลเลี่ยนบีช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา 

 1. ดร.พรปวีณ์ ศรีงาม

ประจำปี 2555 

3-5 ตุลาคม 2555  [รุ่นที่ 2] ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด์ รีสอร์ท จ.สงขลา

 1. ผศ.อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์   
 2. ผศ.อดิศา เบญจรัตนานนท์
 3. อ.อัสสมิง กาเซ็ง                 
 4. อ.พันธุ์ทิพย์ อินทยอด
 5. อ.ดารานารถ แต่นสุ่ย

ประจำปี 2557  

20-21 มกราคม 2557 [รุ่นที่ 1] ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สมาคมสหกิจ)

 1. ดร.วรพจน์ ปานรอด

14-16 พฤษภาคม 2557 [รุ่นที่ 4] ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่

 1. อ.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
 2. อ.มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
 3. อ.พะเยาว์ ละกะเต็บ
 4. ดร.ภัทรอร เวสารัตน์
 5. อ.พัฒนันท์ บุญญานุพงศ์
 6. อ.รัญชิดา สังขดวง

ประจำปี 2558

28-30 พฤษภาคม 2558 [รุ่นที่ 5]

 1. อ.ชุติกาญจน์ บุญอยู่
 2. อ.นิเย๊าะ จาหลง
 3. อ.กาญจนา สหะวิริยะ
 4. อ.กันยา พรวสันต์ยิ่ง
 5. ดร.วรรณกร ลิขิตปัญญโชติ
 6. ผศ.วุฒิพงษ์ แสงมณี
 7. อ.จิระชัย แซ่ตั้ง
 8. ดร.ณัฏฐ์ หลักชัยกุล

ประจำปี 2559 

20-22 มกราคม 2559 [รุ่นที่ 6] ณ ห้องประชุมใช้บางยาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

 1. อ.นุรซาร์ฮีดาห์ อุเซ็ง
 2. อ.วัรดะห์ สะดียามู
 3. อ.ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
 4. ดร.ปิยวรรณ ปิยะกาญจน์
 5. อ.นนทพร อยู่มั่งมี
 6. อ.อนุกูล ตันสุพล
 7. อ.ฮูเซ็น ซาวัล
 8. อ.มาริสา สำลี
เมื่อวันอาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:07 น.    [เข้าชม : 692 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top