ติดต่อเรา

contact

 

สหกิจศึกษาและการฝึกงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ที่อยู่ : หน่วยหลักสูตร ทะเบียน และการจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0-7333-1304 แฟกซ์ 0-7331-2232

เมื่อวันอังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18:42 น.    [เข้าชม : 512 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top