ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกรายงานการประชุม ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจ อบรม “ระเบียบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบันทึกรายงานการประชุม” ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย นางสาววันเพ็ญ วิทยสุนทร หัวหน้างานสารบรรณ วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อวันอาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:26 น.    [เข้าชม : 220 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top