ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน RESUME และการทำ PORTFOLIO

600228

เมื่อวันอังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:00 น.    [เข้าชม : 283 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top