ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" จัดโดย แผนกวิชาภาษาเกาหลี วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 3 ชั่วโมง

หัวข้อที่อบรม

บรรยายหัวข้อ “สายงานการบิน”   
โดยคุณภัททิรา สุกใส   ตำแหน่ง Guest service assistant Ground Operations
ประจำสายการบินแอร์เอเชีย

บรรยายหัวข้อ “สายงานล่าม”
โดยคุณปัณรุจดา อองสิน   ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการ
บริษัทซัมซุง

นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึกงานของคณะ ได้ที่เว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th/coop/

เมื่อวันอังคาร 21 มีนาคม 2560 เวลา 17:42 น.    [เข้าชม : 257 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top