ปฏิทินอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ปฏิทินอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ

เมื่อวันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11:15 น.    [เข้าชม : 294 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top