ปฏิทินกิจกรรมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562 กำหนดออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 23 ธันวาคม 2562 - 30 เมษายน 2563

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เมื่อวันศุกร์ 13 กันยายน 2562 เวลา 10:02 น.    [เข้าชม : 159 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top