ชื่อผู้ใช้งาน psu passport •
รหัสผ่าน •
(เป็นรหัสผ่านที่ระบบตั้งให้ เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จให้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทันที แจ้งขอรหัสผ่านที่นี่ )
 
  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้คณะ คลิกที่นี่!!
  แนะนำให้ใช้ระบบด้วย Chrome >> กรณีเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ/พบปัญหาใดๆ โปรดแจ้งที่นี่ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วที่สุด<<
 
ข่าวประกาศ
• การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• มอ 405/040 การจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 
• คู่มือการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้
• แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลวิทยากรรายวิชา ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
----
งานนโยบายและแผน : คุณภัทรา สหะวิริยะ โทร 3023 อีเมล patra.s@psu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Since 2018 - 2020
ผู้พัฒนาระบบ : sawitree.won@psu.ac.th