ข่าวไอทีน่าสนใจ /ข่าวฝึกอบรม
- งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
- หลักสูตรฝึกอบรม Public Training - 2019 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (อบรมนอกเวลาราชการ) 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. เปิดรับสมัคร การสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษาที่ 2562
- ไอที Update1
- ไอที Update2
- ไอที Update3
- ไอที Update4
Download Font
- Dowload Font PSU และ PSUBrand
- 13 ฟอนต์ (Font) มาตรฐานสำหรับใช้ในหน่วยราชการ
แบบฟอร์ม / คู่มือแก้ปัญหาไอที
- ข้อมูลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์คณะ
- คู่มือแก้ปัญหาไวไฟขึ้นกากบาท
- วิธีกู้คืนอินเตอร์เน็ตง่ายๆหลังไฟตก
- การใช้งาน VidyoDesktop
- เน็ตอืดเน็ตช้าปัญหาใหญ่
- 8 วิธี ปลุกสัญญาณ WIFI ที่บ้านให้เเรงขึ้นด้วยตัวคุณเอง
- แป้นพิมพ์ลัดใน Windows
พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง ( เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล Psu-passport )
  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
  สำนักงานสาขา
  หน่วยคลัง
 สำนักงานสาขา
  หน่วยพัสดุ
  หน่วยวิชาการ
  หน่วยกิจการนักศึกษา
  หน่วยประชาสัมพันธ์
  หน่วยวางแผนและประกันคุณภาพ
  หน่วยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
  หน่วยอาคารสถานที่
  หน่วยบริการวิชาการ
  หน่วยวิเทศสัมพันธ์
  หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
  หน่วยวารสาร
  หน่วยธุรการและสารบรรณ
  โครงการสำนักงานและข้อมูลส่วนกลาง
  เอกสารสแกนรวม
Tips
- สร้างรหัส qr-code ฟรี
แบบประเมินระบบเครือข่าย
 - แบบประเมินการใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายและการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของคณะ (WLAN)
พรบ.คอมพิวเตอร์และนโยบายด้านสารสนเทศ
- ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การมุ่งสู่ความปลอดภัยไอทีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิดตามแนวทาง center for Internet Security : CIS control v7
- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการและข้อปฏิบัติในการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๐
- เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- สถิติไฟฟ้าตกดับ ตึก 50
  คู่มือแก้ปัญหาไอที
พรบ.คอมพิวเตอร์และนโยบายด้านสารสนเทศ