Untitled Document
Untitled Document
 

Untitled Document
Untitled Document
     
 
        
[27 ธ.ค. 2559] เกณฑ์การรับนักศึกษาวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2559
[20 ก.ค. 2558] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
[25 มี.ค. 2558] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2557
[08 ก.พ. 2558] นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) และนักศึกษาตกค้าง ขอเชิญเข้าร่วมฟังเกี่ยวกับกเารเลือกวิชาโทคณะฯ ในวันที่ 11 ก.พ. 58
[08 ก.พ. 2558] นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ประสงค์จะย้ายคณะ/สาขาวิชาเอก ให้ยื่นเอกสารการย้ายได้ที่คุณณัฐพร (พี่ต๋อย) ฝ่ายวิชาการ
 
     
 

     
 
[16 ต.ค. 2558] สถานประกอบการสหกิจศึกษา (เพิ่มเติม)
[16 ต.ค. 2558] สถานประกอบการสหกิจศึกษา
[14 ก.ย. 2558] รายชื่อสถานประกอบการ ที่มีนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ผ่านมา
[14 ก.ย. 2558] ประชาสัมพันธ์ "ทุนสหกิจศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2558
[09 ก.พ. 2558] ขั้นตอนการดำเนินงาน : สหกิจศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     

 
 
  บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนทุน คณะมนุษยศาสตร์แล...
 
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรีย...
 
  รายวิชา 400-100 จัดประกวดโครงการประโยชน์ของเพื่อนม...
 
  บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการ...
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน...
 

 

ระบบออกเลขหนังสือราชการ