คติประจำวันนี้ :

Getting angry is actually to punish yourself with other people's mistakes.

Untitled Document

  เปลี่ยนภาษา (Languages) :


รายงานประจำปี 2553-2556
 
 
วารสารออนไลน์
E-journals

ช่อบุหงาออนไลน์
บทความวิทยุจากรายการ
ท่องสังคมมนุษย์และมาลัยสลับสี

 ปีที่ : 3
 ฉบับที่ : 3
 ปี พ.ศ. : 2556
 อ่านรายละเอียด

Untitled Document   Flagship วิทยาเขตปัตตานี 2555-2558
 
   โครงการจิตตปัญญา
   สถานประกอบการนักศึกษาฝึกงาน
   รวมเอกสารคู่มือต่างๆ

   MIS-DSS
 

Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

Untitled Document
 Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวนักศึกษา / วิชาการ
  • ข่าวสมัครงาน / ประกวดราคา
  • ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

ขออภัยความไม่สะดวกในการจอดรถ
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
แข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้
ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหา “กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญเข้าร่่วมโครงการ "สวดมนต์ นั่งสมาธิและเวียนเทียน"
ขอเชิญร่วมโครงการถวายเทียนพรรษา 9 วัด
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ - ภาษาตะวันตก

อ่านข่าวทั้งหมด

ทุนรัฐบาลมาเลเซียเรียนต่อปริญญาเอกมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
ทุนศึกษาต่อป.โท-เอกที่ออสเตรเลีย
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจำปี 2554
ประกาศถึงนักศึกษาที่หน่วยชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ(รหัส 502021xxxx)
นางสาวซูรีนิง เจ๊ะกาเม๊าะ รหัส 5320210304 พบพี่ต๋อย ที่งานวิชาการคณะ ชั้น 2 ด่วน !!!
ทดสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 51 ทุกคน
12 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจฉิมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น้องปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกคน ขอเชิญประชุมพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2553

อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ - ภาษาตะวันตก
ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือคัดเลือกรับโอนข้าราชการดำรงตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสังคมศาสตร์)
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาภาษาไทย)
รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (แผนกวิชาพัฒนาสังคม)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ จำนวน 25 ชุด
ผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย
สอบราคาจ้างงานโครงการทาสีอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 50)
ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและรับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ (แผนกวิชาพัฒนาสังคม)

อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมดUntitled Document

  โครงการละศีลอดเพื่อเด็กกำพร้าและด้อยโอกาส
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 9 วัด
 
  บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์แอดมิดชั่น
 
  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษามาเลเซีย แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2
 
  ครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาอาหรับ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2
 
  โครงการ English Intonation in Context 2014
 

ดูอัลบั้มทั้งหมด

 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University Pattani Campus
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel: 0 7333 1304 Fax: 0 7331 2232