คติประจำวันนี้ :

A wise man learns by the mistakes of others, a fool by his own. Latin Proverb

Untitled Document

  เปลี่ยนภาษา (Languages) :


รายงานประจำปี 2553-2556
 
 
วารสารออนไลน์
E-journals

ช่อบุหงาออนไลน์
บทความวิทยุจากรายการ
ท่องสังคมมนุษย์และมาลัยสลับสี

 ปีที่ : 3
 ฉบับที่ : 3
 ปี พ.ศ. : 2556
 อ่านรายละเอียด

Untitled Document


   Flagship วิทยาเขตปัตตานี 2555-2558
 
   โครงการจิตตปัญญา
   สถานประกอบการนักศึกษาฝึกงาน
   รวมเอกสารคู่มือต่างๆ

   MIS-DSS
 
Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวนักศึกษา / วิชาการ
  • ข่าวสมัครงาน / ประกวดราคา
  • ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย "ทำอย่างไรให้เงินออมงอกเงย ไม่ขาดทุน"
ผลการประกวดโครงการ "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"
ขอเชิญประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ ร่วมโครงการ “แนะนำแนวทางในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการ” ประจำปีงบประมาณ 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
การสัมมนา AUN-KU Seminar on Human Security Development and Energy Science ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านข่าวทั้งหมด

ทุนรัฐบาลมาเลเซียเรียนต่อปริญญาเอกมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
ทุนศึกษาต่อป.โท-เอกที่ออสเตรเลีย
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจำปี 2554
ประกาศถึงนักศึกษาที่หน่วยชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ(รหัส 502021xxxx)
นางสาวซูรีนิง เจ๊ะกาเม๊าะ รหัส 5320210304 พบพี่ต๋อย ที่งานวิชาการคณะ ชั้น 2 ด่วน !!!
ทดสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 51 ทุกคน
12 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจฉิมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น้องปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกคน ขอเชิญประชุมพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2553

อ่านข่าวทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ จำนวน 25 ชุด
สอบราคาจ้างงานโครงการทาสีอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 50)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ จำนวน 25 ชุด

อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมดUntitled Document

  เอกอัครทูตสาธารณรัฐเกาหลี เดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  มอบรางวัลโครงการรายวิชา 400-100
 
  กิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  กิจกรรมเล่านิทานตำนานเพลงกล่อมเด็ก
 
  นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
  บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า 40 ปี (HUSO White Party)
 

ดูอัลบั้มทั้งหมด

 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University Pattani Campus
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel: 0 7333 1304 Fax: 0 7331 2232