คติประจำวันนี้ :

Having a big heart is better than having a big house.

Untitled Document

  เปลี่ยนภาษา (Languages) :


รายงานประจำปี 2553-2556
 
 
วารสารออนไลน์
E-journals

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

ช่อบุหงาออนไลน์
บทความวิทยุจากรายการ
ท่องสังคมมนุษย์และมาลัยสลับสี

 ปีที่ : 3
 ฉบับที่ : 3
 ปี พ.ศ. : 2556
 อ่านรายละเอียด

Untitled Document

   E-Meeting สำนักงานเลขานุการคณะ
   Flagship วิทยาเขตปัตตานี 2555-2558
 
   โครงการจิตตปัญญา
   สถานประกอบการนักศึกษาฝึกงาน
   รวมเอกสารคู่มือต่างๆ

   MIS-DSS
 
Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

Untitled DocumentUntitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวนักศึกษา / วิชาการ
  • ข่าวสมัครงาน / ประกวดราคา
  • ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

แจ้งงดใช้อาคารช่วงปีใหม่
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศทุนการศึกษา และทุนทำงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Language Camp) ณ Universiti Sultan Zainal Abidin ประเทศมาเลเซีย
เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อชิงทุนแลกเปลี่ยน 2016-2017 Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) ณ สหรัฐอเมริกา
สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาผู้นำศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2016 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2558

อ่านข่าวทั้งหมด

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

อ่านข่าวทั้งหมดUntitled Document

  การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9
 
  การลงนามความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ จาก 6 มหาวิทยาลัย
 
  บรรยากาศงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
 
  โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนตำบลดอนรัก
 
  บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (24 พ.ย. 2558)
 
  บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

ดูอัลบั้มทั้งหมด

 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University Pattani Campus
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel: 0 7333 1304 Fax: 0 7331 2232