คติประจำวันนี้ :

In showing gratitude, we become a more beautiful person.

Untitled Document

  เปลี่ยนภาษา (Languages) :


รายงานประจำปี 2553-2556
 
 
วารสารออนไลน์
E-journals

ช่อบุหงาออนไลน์
บทความวิทยุจากรายการ
ท่องสังคมมนุษย์และมาลัยสลับสี

 ปีที่ : 3
 ฉบับที่ : 3
 ปี พ.ศ. : 2556
 อ่านรายละเอียด

Untitled Document   Flagship วิทยาเขตปัตตานี 2555-2558
 
   โครงการจิตตปัญญา
   สถานประกอบการนักศึกษาฝึกงาน
   รวมเอกสารคู่มือต่างๆ

   MIS-DSS
 
Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

Untitled Document

Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวนักศึกษา / วิชาการ
  • ข่าวสมัครงาน / ประกวดราคา
  • ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

รายชื่อนักศึกษาไม่ผ่านกิจกรรมประเภทกีฬาและประเภทวิชาการ (30 ชั่วโมง)
ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 54
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย)
ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ 40 ปี
แจ้งเวลารถออก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 40 ปี
กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)

อ่านข่าวทั้งหมด

ทุนรัฐบาลมาเลเซียเรียนต่อปริญญาเอกมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
ทุนศึกษาต่อป.โท-เอกที่ออสเตรเลีย
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจำปี 2554
ประกาศถึงนักศึกษาที่หน่วยชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ(รหัส 502021xxxx)
นางสาวซูรีนิง เจ๊ะกาเม๊าะ รหัส 5320210304 พบพี่ต๋อย ที่งานวิชาการคณะ ชั้น 2 ด่วน !!!
ทดสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 51 ทุกคน
12 กุมภาพันธ์ 2554 ปัจฉิมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น้องปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกคน ขอเชิญประชุมพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2553

อ่านข่าวทั้งหมด

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาอังกฤษ)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสังคมศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ จำนวน 25 ชุด
สอบราคาจ้างงานโครงการทาสีอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 50)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องสำรองไฟสำหรับห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ จำนวน 25 ชุด

อ่านข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมดUntitled Document

  นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
  บรรยากาศงานคืนสู่เหย้า 40 ปี (HUSO White Party)
 
  บรรยากาศกิจกรรมคืนสู่เหย้า 40 ปี (ปัตตานี)
 
  ประชุมวิชาการระดับชาติครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  บรรยากาศประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้า 40 ปี
 
  บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
 

ดูอัลบั้มทั้งหมด

 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการเอกเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Humanities and Social Sciences, Prince of Songkla University Pattani Campus
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Tel: 0 7333 1304 Fax: 0 7331 2232