hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
15 ก.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับนักศึกษารอบพิเศษ ปี 2562 (อ่าน:386)
09 ก.ค. 62 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Asia University สาธารณรัฐไต้หวัน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (อ่าน:196)
21 พ.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 (อ่าน:1193)
03 ก.ค. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 กรกฎาคม 2562) (อ่าน:416)
27 มิ.ย. 62 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UM iCamp 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 (อ่าน:559)

11 ก.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน:139)
11 ก.ค. 62 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา (อ่าน:33)
19 มิ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ) (อ่าน:60)
19 มิ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) (อ่าน:67)
30 พ.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / สาขาวิชามานุษยวิทยา / สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน:531)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2540466