hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
20 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเปิดโลกต่างแดน LET'S GO TO ASEAN (รอบการสมัครของนักศึกษารหัส 60) (อ่าน:61)
19 พ.ย. 62 ประกาศรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS 63 รอบที่ 1 (อ่าน:37)
15 พ.ย. 62 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Let’s go to ASEAN ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 (อ่าน:894)
12 พ.ย. 62 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2019 ASEAN-China Youth Winter Camp ระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน:272)
11 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม "การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 1" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:47)

11 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC PROMOTION & TENURE Workshop กิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชา คณมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:14)
05 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอาหรับแก่ครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาอาหรับในประเทศไทย วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อ่าน:26)
16 พ.ย. 61 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการหน่วยวิจัยวิทยาเขตสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ปี 2562 (อ่าน:402)
30 ส.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (อ่าน:758)
29 ส.ค. 60 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair วิทยาเขตปัตตานี (อ่าน:686)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2795259