hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
09 ก.ย. 62 [แก้ไข] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน:94)
09 ก.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3734 และ 1050 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) (อ่าน:21)
15 ส.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (งานด้านกิจการนักศึกษา + งานด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา) (อ่าน:229)
11 ก.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน:359)
11 ก.ค. 62 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา (อ่าน:131)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2655160