hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
04 ก.พ. 64 [ขยายเวลาการรับสมัคร] ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM หรือ GLOBAL UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน:195)
10 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน:500)
17 ส.ค. 63 แนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน และจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:323)
25 ก.ค. 63 ประกาศ ลงทะเบียนรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ 2,000 บาท (อ่าน:347)
09 มิ.ย. 63 ประกาศ !! 18 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ รับสมัคร 9-13 มิถุนายน 2563 (อ่าน:594)

02 เม.ย. 64 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักดำน้ำลึกจิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อ่าน:127)
21 ม.ค. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรประกาศนียบัตร: สังคมศาสตร์ประยุกต์สำหรับงานสาธารณสุขเพื่อการปฏิบัติงานสุขภาพข้ามวัฒนธรรม” รุ่นที่ 1 (อ่าน:320)
15 ม.ค. 64 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน:243)
12 ม.ค. 64 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 (อ่าน:72)

23 เม.ย. 64 ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3728 สาขาวิชาพัฒนาสังคม (อ่าน:4)
23 เม.ย. 64 ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 2595 สาขาวิชามานุษยวิทยา (อ่าน:1)
15 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 3728 สาขาวิชาพัฒนาสังคม (อ่าน:38)
15 เม.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 12/2563 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 2595 สาขาวิชามานุษยวิทยา (อ่าน:15)
04 ก.พ. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50117 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:67)
20 ม.ค. 64 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:107)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
การจัดการความรู้
3835250

escort bayan izmir escort http://www.zv1.org https://www.sahipleniyorum.com/