hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
10 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน:383)
04 ก.พ. 64 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM หรือ GLOBAL UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน:106)
17 ส.ค. 63 แนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน และจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:288)
25 ก.ค. 63 ประกาศ ลงทะเบียนรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ 2,000 บาท (อ่าน:318)
09 มิ.ย. 63 ประกาศ !! 18 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ รับสมัคร 9-13 มิถุนายน 2563 (อ่าน:495)

21 ม.ค. 64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรประกาศนียบัตร: สังคมศาสตร์ประยุกต์สำหรับงานสาธารณสุขเพื่อการปฏิบัติงานสุขภาพข้ามวัฒนธรรม” รุ่นที่ 1 (อ่าน:215)
15 ม.ค. 64 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน:169)
12 ม.ค. 64 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 (อ่าน:43)
30 ธ.ค. 63 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่เป้าหมาย ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน:321)

04 ก.พ. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50117 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:24)
20 ม.ค. 64 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:59)
19 ม.ค. 64 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2564 [ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา] (อ่าน:112)
18 ม.ค. 64 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 50117 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:60)
14 ม.ค. 64 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 [ตำแหน่งประชาสัมพันธ์] (อ่าน:66)
12 ม.ค. 64 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 [ตำแหน่งประชาสัมพันธ์] (อ่าน:59)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
การจัดการความรู้
3724491