1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวนักศึกษา
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
12 ก.ค. 65 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA ในรูปแบบ Site Visit (Online) ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 2 หลักสูตร (อ่าน:45)
07 เม.ย. 65 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา “THE 8TH SEMINAR IN KOREAN STUDIES WORKSHOP FOR THAI EDUCATORS 2022” (อ่าน:1459)
25 พ.ค. 65 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนชุดวิชา 428-624 นวัตกรรมสังคมเพื่อการบริหาร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน:264)
12 พ.ค. 65 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 (อ่าน:108)

17 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับซัสวานี มะลี และ ฟัฮมีซาบีลา ดอเลาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับการคัดเลือกรับทุนอบรมภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดนีเซีย (Study Indonesia & Local Culture) เป็นระยะเวลา 1 เดือน (อ่าน:73)
17 มิ.ย. 65 ก่อนเปิดเทอม เด็ก HUSO65..มาจอยส์..กันสักหน่อย...ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วันที่ 20-21 มิ.ย. 65 (อ่าน:43)
10 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับนายอัสมาวีย์ อุเซ็งแม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมปาฐกถาในงาน International Student Representative Conference (อ่าน:53)
07 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอำไพ พรมจรรย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น " ด้านการป้องกันและปราบการค้ามนุษย์ " ประจำปี 2565 (อ่าน:75)

11 ส.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 6 อัตรา (อ่าน:206)
25 ก.ค. 65 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 5/2565 จำนวน 6 อัตรา (ปฏิบัติงานวิชาการ / บริการวิชาการ / บริหารทรัพยากรบุคคล / สื่อสารองค์กร / งานวิจัย / โสตทัศนูปกรณ์) (อ่าน:1180)
13 ก.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 25 เครื่อง (อ่าน:33)
28 มิ.ย. 65 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาษาไทย (ครั้งที่ 10/2563) (อ่าน:70)
28 มิ.ย. 65 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา (ครั้งที่ 3/2565) (อ่าน:640)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
การจัดการความรู้ (KM)
วารสารวิชาการคณะ
งานทรัพยากรบุคคล
งานประกันคุณภาพ
งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
งานกิจการนักศึกษา
4620539

a href="http://www.bostanciescortt.com/" title="bostancı bayan escort">bostancı bayan escort bostancı anal escort tiktok izlenme satın al PDKS anadolu yakasi escort betnano pusulabet giriş elitbahis parmak okutma sistemi metrobahis