hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
18 มิ.ย. 62 ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 “รอบพิเศษ” (อ่าน:79)
14 มิ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) (อ่าน:1558)
11 มิ.ย. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน:1475)
10 มิ.ย. 62 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ the 3rd AUN+3 Students Weeks 2019 ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อ่าน:109)
10 มิ.ย. 62 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa สำหรับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Bahrain ราชอาณาจักรบาห์เรน หรือ สหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน:404)

19 มิ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ) (อ่าน:15)
19 มิ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) (อ่าน:16)
30 พ.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / สาขาวิชามานุษยวิทยา / สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน:401)
30 พ.ค. 62 ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (เพิ่มเติม) (อ่าน:91)
30 พ.ค. 62 ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 10 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์) (อ่าน:93)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2493941