hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
18 พ.ค. 61 ขอเชิญร่วมงานละศีลอด ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงอาหารลานเล ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป (อ่าน:75)
27 เม.ย. 61 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย (อ่าน:278)
26 เม.ย. 61 รับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2561 (อ่าน:367)
23 เม.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (อ่าน:57)
19 เม.ย. 61 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ 3 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งและครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 (อ่าน:58)

24 พ.ค. 61 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะ (อ่าน:20)
23 พ.ค. 61 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานเงินรายได้ (อ่าน:109)
22 พ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:15)
22 พ.ค. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยจำนวน 5 อัตรา (อ่าน:26)
10 พ.ค. 61 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตราตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (อ่าน:156)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
1711749