hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
14 ต.ค. 59 ขอเรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30น. ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:14)
13 ต.ค. 59 ขอเชิญนักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เส้นทางสหกิจศึกษา สู่ความสำเร็จทางอาชีพ ในวันพุธที่ 19 ต.ค. 59 ณ ห้องมะเดื่อ (อ่าน:43)
22 ก.ย. 59 [Update] กำหนดการเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน:3767)
14 ก.ย. 59 ข่าวงานประชุม เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10 ได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ ผู้จัดการ Online (อ่าน:91)
14 ก.ย. 59 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 (อ่าน:60)

สารสีขาว
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
762926