hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
08 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาผู้นําศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (อ่าน:38)
04 ธ.ค. 60 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2018 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย (อ่าน:1784)
28 พ.ย. 60 รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและพิจารณาเข้ารับทุน การศึกษา จากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2560 (อ่าน:57)
24 พ.ย. 60 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) ปีการศึกษา 2561 (อ่าน:508)
24 พ.ย. 60 ด่วน !!! รับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน (อ่าน:53)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
1400585