1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวนักศึกษา
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
06 ม.ค. 66 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษา " ทุนมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ " (อ่าน:131)
17 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับซัสวานี มะลี และ ฟัฮมีซาบีลา ดอเลาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับการคัดเลือกรับทุนอบรมภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดนีเซีย (Study Indonesia & Local Culture) เป็นระยะเวลา 1 เดือน (อ่าน:401)
17 มิ.ย. 65 ก่อนเปิดเทอม เด็ก HUSO65..มาจอยส์..กันสักหน่อย...ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วันที่ 20-21 มิ.ย. 65 (อ่าน:229)
10 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับนายอัสมาวีย์ อุเซ็งแม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมปาฐกถาในงาน International Student Representative Conference (อ่าน:328)

16 พ.ค. 66 #ประกาศผล #สมัครงาน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง #อาจารย์  ตำแหน่งเลขที่ 4272 ทางด้าน #พัฒนาสังคม ครั้งที่ 14(1)/2565 (อ่าน:5001)
16 พ.ค. 66 #ประกาศ #สมัครงาน ผลการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 4276 ปฏิบัติงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน:4945)
10 พ.ค. 66 #ประกาศ #สมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติ #งานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน:4388)
02 พ.ค. 66 #ประกาศ #สมัครงาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4276 ปฏิบัติงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน:4518)
26 เม.ย. 66 #ประกาศ #สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง #อาจารย์ ทางด้าน #ภาษาจีน ครั้งที่ 11/2565 จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:4490)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
การจัดการความรู้ (KM)
วารสารวิชาการคณะ
งานทรัพยากรบุคคล
งานประกันคุณภาพ
งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
งานกิจการนักศึกษา
5014757