hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
21 ก.พ. 60 ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ ในโครงการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7" ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมตึก 58 (อ่าน:205)
17 ก.พ. 60 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 25 ก.พ.60 ณ อาหาร 58 (อ่าน:16)
17 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมเครือข่ายงานสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment)ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้” (อ่าน:18)
09 ก.พ. 60 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อให้น้อง" (อ่าน:38)
09 ก.พ. 60 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม HUSO Rally ครั้งที่ 6 "ทำดี...เพื่อพ่อ ส่งต่อ...ให้น้อง" ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 (อ่าน:165)

17 ก.พ. 60 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (อ่าน:33)
25 ม.ค. 60 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย (อ่าน:119)
26 ม.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ (อ่าน:77)
22 ธ.ค. 59 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:575)
19 ธ.ค. 59 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:464)

สารสีขาว
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
906619