hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
18 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้าสอบ Tell Me More ระดับ Progress Test ปีการศึกษา 2561 (อ่าน:923)
06 ก.พ. 62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ดินแดนแฟนตาซี: ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล" ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อ่าน:72)
11 ม.ค. 62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 “HUSO OPEN HOUSE 2019 45 Years of Wonders” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 (อ่าน:684)
28 ม.ค. 62 แจ้งกำหนดการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่าน:66)
22 ม.ค. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน:204)

24 ม.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (อ่าน:48)
07 ธ.ค. 61 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:68)
07 ธ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์) (อ่าน:230)
14 พ.ย. 61 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:84)
10 ก.ย. 61 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:759)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2253008