hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
17 ส.ค. 63 แนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน และจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:99)
25 ก.ค. 63 ประกาศ ลงทะเบียนรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ 2,000 บาท (อ่าน:195)
09 มิ.ย. 63 ประกาศ !! 18 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ รับสมัคร 9-13 มิถุนายน 2563 (อ่าน:268)
08 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (ยืนยันสิทธิ์ 8-9 พฤษภาคม 2563 นี้) (อ่าน:318)
15 เม.ย. 63 สารจากคณบดี ถึงผู้ปกครองนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน:281)

27 ก.พ. 63 ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 ทุกบ่ายวันพุธ (อ่าน:169)
21 ม.ค. 63 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 21–23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน:677)
11 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC PROMOTION & TENURE Workshop กิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชา คณมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:317)
05 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอาหรับแก่ครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาอาหรับในประเทศไทย วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อ่าน:366)
16 พ.ย. 61 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการหน่วยวิจัยวิทยาเขตสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ปี 2562 (อ่าน:673)

15 ก.ย. 63 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3906 (อ่าน:84)
28 ส.ค. 63 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 505 (อ่าน:269)
28 ส.ค. 63 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3906 (อ่าน:244)
18 ส.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 505 (อ่าน:155)
18 ส.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 3906 (อ่าน:155)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
การจัดการความรู้
3421349