hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
22 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา (สาขาภาษาเยอรมัน, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภูมิศาสตร์, สาขาสังคมสงเคราะห์, สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอาหรับ และสาขาประวัติศาสตร์) (อ่าน:179)
01 มิ.ย. 60 ประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 47 เครื่อง (อ่าน:81)
22 พ.ค. 60 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:4268)
03 มี.ค. 60 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 1 อัตรา / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา / สาขาภูมิศาสตร์ 1 อัตรา / สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา) (อ่าน:884)
01 มี.ค. 60 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาภาษาไทย 3 อัตรา / สาขาวิชาภาษษอาหรับ 1 อัตรา / สาขาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา) (อ่าน:1346)

สารสีขาว
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
1142183