hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
18 ก.ย. 64 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง มาตรการเข้าออกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 50) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ฉบับที่ 3 (อ่าน:4)
09 ก.ย. 64 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพในสถานการณ์ภัยพิบัติ การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19" โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (อ่าน:28)
12 ส.ค. 64 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา "การสอนภาษาและวรรณคดีไทยวิถีใหม่ในสถานการณ์วิกฤตโควิด" วันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 (อ่าน:195)
04 ก.พ. 64 [ขยายเวลาการรับสมัคร] ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM หรือ GLOBAL UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน:403)
10 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน:712)

26 ส.ค. 64 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2564 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (อ่าน:70)
10 ส.ค. 64 ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 14/2563 (สาขาวิชาภาษาจีน) (อ่าน:52)
07 ก.ค. 64 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 5/2564 [สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จํานวน 2 อัตรา] (อ่าน:104)
07 ก.ค. 64 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2564 [สาขาวิชาภาษามลายู จํานวน 1 อัตรา] (อ่าน:71)
07 ก.ค. 64 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2564 [สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 3 อัตรา] (อ่าน:87)
05 ก.ค. 64 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 14/2563 (สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา) (อ่าน:87)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
การจัดการความรู้
4048715

http://www.beylikduzuescortbayanlari.com/ https://www.sahipleniyorum.com/ izmir escort bostancı bayan escort bostancı anal escort istanbul escort