hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
11 ม.ค. 62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 “HUSO OPEN HOUSE 2019 45 Years of Wonders” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 (อ่าน:246)
14 ม.ค. 62 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (English Camp 2019) (อ่าน:88)
21 พ.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 (อ่าน:271)
10 ม.ค. 62 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 (อ่าน:16)
07 ม.ค. 62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน:453)

07 ธ.ค. 61 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:40)
07 ธ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์) (อ่าน:141)
14 พ.ย. 61 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:68)
10 ก.ย. 61 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:729)
07 ก.ย. 61 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:190)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2169970