hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
19 มี.ค. 62 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน:137)
21 พ.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 (อ่าน:566)
05 มี.ค. 62 ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” วันที่ 20 มีนาคม 2562 (อ่าน:81)
26 ก.พ. 62 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) โดยนายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ปัตตานี วันที่ 20 มีนาคม 2562 (อ่าน:134)
26 ก.พ. 62 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง การให้รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2562 (อ่าน:34)

11 มี.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ้างด้วยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน:96)
07 มี.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวน 2 อัตรา (อ่าน:1522)
24 ม.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (อ่าน:79)
07 ธ.ค. 61 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:85)
07 ธ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์) (อ่าน:283)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2317327