hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
20 ก.ค. 60 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2560 (อ่าน:934)
18 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน (อ่าน:322)
18 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน:879)
13 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน (อ่าน:941)
13 ก.ค. 60 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกโล่เรียนดีเยี่ยม โล่รางวัลเรียนดี และโล่รางวัลกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน:126)

19 ก.ค. 60 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน:72)
13 ก.ค. 60 ประกาศ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (อ่าน:113)
12 ก.ค. 60 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (อ่าน:115)
28 มิ.ย. 60 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (อ่าน:823)
22 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา (สาขาภาษาเยอรมัน, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภูมิศาสตร์, สาขาสังคมสงเคราะห์, สาขาภาษาไทย, สาขาภาษาอาหรับ และสาขาประวัติศาสตร์) (อ่าน:757)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
1202989