1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวนักศึกษา
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
17 มี.ค. 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผกนปฏิบัติการระดับคณะเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อ่าน:113)
15 มี.ค. 66 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมหารือถึงความร่วมมือในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้แทนจาก Gifu City Women’s College ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน:59)
14 มี.ค. 66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Gifu City Women’s College ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน:55)
13 มี.ค. 66 #วันแรก พิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ #ผู้ดำเนินการสปา รุ่นที่ 1 #SpaManager โดยคระมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน:80)

06 ม.ค. 66 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษา " ทุนมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ " (อ่าน:56)
17 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับซัสวานี มะลี และ ฟัฮมีซาบีลา ดอเลาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับการคัดเลือกรับทุนอบรมภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดนีเซีย (Study Indonesia & Local Culture) เป็นระยะเวลา 1 เดือน (อ่าน:316)
17 มิ.ย. 65 ก่อนเปิดเทอม เด็ก HUSO65..มาจอยส์..กันสักหน่อย...ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วันที่ 20-21 มิ.ย. 65 (อ่าน:166)
10 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับนายอัสมาวีย์ อุเซ็งแม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมปาฐกถาในงาน International Student Representative Conference (อ่าน:242)

27 มี.ค. 66 #ประกาศ #สมัครงาน ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางภาษาไทย ครั้งที่ 12(1)/2565 (อ่าน:30)
27 มี.ค. 66 #ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4279 ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน:77)
21 มี.ค. 66 #ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 4279 ครั้งที่ 1/2566 ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร (อ่าน:165)
02 มี.ค. 66 #ประกาศ มหาวิทยาลัย #สงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 4276 ปฏิบัติงานวิชาการ และตําแหน่งเลขที่ 4279 ปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร (อ่าน:349)
16 ก.พ. 66 #ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทางด้านบริหารธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน:274)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
การจัดการความรู้ (KM)
วารสารวิชาการคณะ
งานทรัพยากรบุคคล
งานประกันคุณภาพ
งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
งานกิจการนักศึกษา
4879102