1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวนักศึกษา
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
30 พ.ย. 65 คณบดีร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “3พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6 (อ่าน:12)
30 พ.ย. 65 สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบหนังสือเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนแก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (อ่าน:14)
30 พ.ย. 65 ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัล [ “ สถานศึกษาดีเด่นด้านการสอนภาษาจีน ” ] แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:5)
28 พ.ย. 65 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางพบปะพูดคุยหารือและชี้แจ้งกับผู้บริหารและนักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน:23)

17 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับซัสวานี มะลี และ ฟัฮมีซาบีลา ดอเลาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษามลายู ได้รับการคัดเลือกรับทุนอบรมภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดนีเซีย (Study Indonesia & Local Culture) เป็นระยะเวลา 1 เดือน (อ่าน:277)
17 มิ.ย. 65 ก่อนเปิดเทอม เด็ก HUSO65..มาจอยส์..กันสักหน่อย...ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ วันที่ 20-21 มิ.ย. 65 (อ่าน:123)
10 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับนายอัสมาวีย์ อุเซ็งแม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมปาฐกถาในงาน International Student Representative Conference (อ่าน:191)
07 มิ.ย. 65 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอำไพ พรมจรรย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น " ด้านการป้องกันและปราบการค้ามนุษย์ " ประจำปี 2565 (อ่าน:165)

28 พ.ย. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำฝั่งตะวันออก จำนวน 8 ห้อง โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน:22)
23 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ครั้งที่ 7/2565 ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานด้านงานวิจัย (อ่าน:143)
18 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 7/2565 ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานวิจัย (อ่าน:124)
10 พ.ย. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 4/2565 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 1166 ทางสาขาวิชาภาษาอาหรับ (อ่าน:149)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
การจัดการความรู้ (KM)
วารสารวิชาการคณะ
งานทรัพยากรบุคคล
งานประกันคุณภาพ
งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
งานกิจการนักศึกษา
4797460