hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
22 ธ.ค. 59 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:489)
19 ธ.ค. 59 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:398)
17 ธ.ค. 59 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย (อ่าน:72)
29 พ.ย. 59 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน:89)
08 พ.ย. 59 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 4 อัตรา (อ่าน:375)

สารสีขาว
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
790887