hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
18 เม.ย. 62 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Exploring ASEAN in Vietnam 2019 (อ่าน:71)
03 พ.ย. 61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมวิ่งในกิจกรรม HUSO Happy Run ครั้งที่ 2 #มนุษย์วิ่ง2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของคณะฯ (อ่าน:1614)
21 พ.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 (อ่าน:778)
19 มี.ค. 62 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน:370)
05 มี.ค. 62 ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” วันที่ 20 มีนาคม 2562 (อ่าน:127)

17 เม.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ + งานบัณฑิต) (อ่าน:48)
17 เม.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา (การเจ้าหน้าที่ + การเงิน) (อ่าน:41)
28 มี.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาอินโดนีเซียศึกษา) (อ่าน:111)
20 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (อ่าน:42)
11 มี.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ้างด้วยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (อ่าน:281)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2392356