hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
10 เม.ย. 60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ (อ่าน:133)
18 เม.ย. 60 ขอเชิญบุคลากรทำบุญ 3 ศาสนา เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี (อ่าน:24)
16 เม.ย. 60 ประกาศ กลุ่มเรียนและตารางเรียน ของนักศึกษาที่ได้อบรมหลักสูตร TOEIC และ Grammar รุ่นที่ 1 (อ่าน:44)
15 เม.ย. 60 ขอเชิญนักศึกษา อบรม "บุคลิกภาพสู่ตลาดแรงงาน" วันพุธ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องมะเดื่อ (อ่าน:29)
10 เม.ย. 60 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน:578)

03 มี.ค. 60 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 1 อัตรา / สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา / สาขาภูมิศาสตร์ 1 อัตรา / สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา) (อ่าน:402)
01 มี.ค. 60 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาภาษาไทย 3 อัตรา / สาขาวิชาภาษษอาหรับ 1 อัตรา / สาขาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา) (อ่าน:830)
17 ก.พ. 60 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (อ่าน:135)
25 ม.ค. 60 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย (อ่าน:243)
26 ม.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ (อ่าน:158)

สารสีขาว
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
1035616