hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
17 ต.ค. 62 Update !! ตารางการจัดสอบภาษาอังกฤษ Tell Me More และ PSU Test ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน:2405)
07 ต.ค. 62 ปฏิทินระบบรับนักศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:85)
16 ต.ค. 62 เชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วม “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:104)
07 ต.ค. 62 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (อ่าน:110)
12 ก.ย. 62 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันมหิดล วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 นี้ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมรูปพระบิดา วิทยาเขตปัตตานี (อ่าน:173)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2729937