hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
16 ส.ค. 62 กําหนดการสําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561 (อ่าน:116)
15 ส.ค. 62 รับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการ Let’s go to ASEAN ครั้งที่ 2 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 (อ่าน:197)
15 ส.ค. 62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ดินแดนแฟนตาซี : ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล" ในวาระครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา (อ่าน:13)
14 ส.ค. 62 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ม.อ. วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 (อ่าน:42)
30 ก.ค. 62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Korean Studies Workshop for Non-Korean Educators 2019 ในวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพฯ (อ่าน:67)

15 ส.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (งานด้านกิจการนักศึกษา + งานด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา) (อ่าน:70)
11 ก.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย (อ่าน:268)
11 ก.ค. 62 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา (อ่าน:87)
19 มิ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ) (อ่าน:88)
19 มิ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) (อ่าน:118)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2598837