hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
04 ธ.ค. 62 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน:78)
03 ธ.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเปิดโลกต่างแดน LET'S GO TO ASEAN (อ่าน:7)
15 พ.ย. 62 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Let’s go to ASEAN ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 (อ่าน:1686)
22 พ.ย. 62 ขอเชิญบุคลากรสนับสนุนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดทำผลงานเพื่อใช้ประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ในวันพุธที่ 4 ธ.ค. 62 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมะปราง (อ่าน:26)
19 พ.ย. 62 ประกาศรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS 63 รอบที่ 1 (อ่าน:650)

11 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ACADEMIC PROMOTION & TENURE Workshop กิจกรรมส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชา คณมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:37)
05 พ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอาหรับแก่ครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาอาหรับในประเทศไทย วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (อ่าน:46)
16 พ.ย. 61 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการหน่วยวิจัยวิทยาเขตสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี ปี 2562 (อ่าน:420)
30 ส.ค. 60 ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (อ่าน:775)
29 ส.ค. 60 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair วิทยาเขตปัตตานี (อ่าน:696)

06 ธ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ + งานบัณฑิตศึกษา) (อ่าน:511)
28 พ.ย. 62 ประกาศเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 2 อัตรา (ประชาสัมพันธ์ + บัณฑิตศึกษา) เป็นวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 (อ่าน:444)
11 พ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาประวัติศาสตร์) (อ่าน:722)
06 พ.ย. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ + งานบัณฑิต) (อ่าน:2930)
18 ต.ค. 62 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา (อ่าน:2626)

ศูนย์ภาษาไทย
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
การจัดการความรู้
2831123