hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
16 ต.ค. 61 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ชักพระ ออกพรรษา ประจำปี 2561” ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี (อ่าน:82)
01 ต.ค. 61 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (อ่าน:1822)
27 ก.ย. 61 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia ในหัวข้อ Asia on the Rise? วันที่ 1-3 ก.ค. 2562 โดยมี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ฯ ม.เกษตร และ ม.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ (อ่าน:55)
27 ก.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 20-21 พ.ย. 2561 (อ่าน:41)
25 ก.ย. 61 ขอเชิญอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 (อ่าน:51)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
1946285