hs header
Menu
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าววิจัย / ข่าวบริการวิชาการ
  3. ข่าวสมัครงาน / ข่าวประกวดราคา
19 ต.ค. 61 ปฏิทินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านระบบ TCAS ประจำปี 2562 (อ่าน:644)
30 พ.ย. 61 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกิจกรรมประจำปี 2561 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ (อ่าน:29)
21 พ.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 (อ่าน:114)
29 พ.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 จัดโดยสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี (อ่าน:21)
28 พ.ย. 61 ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ประจำปี 2561-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน:69)

07 ธ.ค. 61 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:7)
07 ธ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา (สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์) (อ่าน:36)
14 พ.ย. 61 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน:41)
10 ก.ย. 61 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:699)
07 ก.ย. 61 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน:173)

หน่วยกิจการนักสึกษาฯ
สายตรงคณบดี
หน่วยนโยบายและแผน
หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยประกันคุณภาพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
วารสารวิชาการคณะ
2088664