hs header
Menu

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเทศกาลสีสัน นานาชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานเปิดงานในปีนี้ นับเป็นอีกก้าวของคณะมนุษยศาสตร์ในการจัดโครงการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชูความเป็นเลิศทางด้านภาษาของนักศึกษาในคณะที่เปิดสอนมายาวนานและเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

_MG_9411
_MG_9413
_MG_9416
_MG_9420
_MG_9421
_MG_9423
_MG_9426
_MG_9432
_MG_9435
_MG_9436
_MG_9437
_MG_9438
_MG_9442
_MG_9444
_MG_9447
_MG_9449
_MG_9451
_MG_9458
_MG_9459
_MG_9460
 
 
3482243