hs header
Menu

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีข้อตกลงจะร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา รวมถึงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และบรรยายความรู้แก่สาธารณะร่วมกันต่อไปในอนาคต

26850118_1636810879718316_5621325282404925941_o
26910714_1636811143051623_3967865511953441217_o
26952062_1636810999718304_2189805400066164754_o
26952170_1636811069718297_4504312610031471312_o
26961749_1636810869718317_9056908884667997742_o
26961930_1636811149718289_8890996949510966256_o
26961940_1636810876384983_1031920160286287634_o
27021642_1636810989718305_1849736982729734475_o
27021698_1636811006384970_2350560138312279085_o
27164575_1636811003051637_3261351328930742790_o
27356423_1636810873051650_3235492665797434310_o
27368239_1636811136384957_585117694537336608_o
 
 
2170037