hs header
Menu

การให้ความรู้เรื่อง Case Review, Case Management การเตรียมความพร้อมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพและให้คำปรึกษา ข้อมูลกฎหมายอิสลามฯ พร้อมทั้งการเตรียม กพ. ภาค ก


วันแรกกับการให้ความรู้เรื่อง Case Review, Case Management การเตรียมความพร้อมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพและให้คำปรึกษา ข้อมูลกฎหมายอิสลามฯ พร้อมทั้งการเตรียม กพ. ภาค ก โดยวิทยากรเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำโรงพยาบาลปัตตานีและศูนย์โรงพยาบาลจังหวัดยะลา ได้แก่ นางรอมือเลาะ หะยีเดและนางอายีส่าห์ หะยีนิอาลี ส่วนช่วงบ่ายมีวิทยากรเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการประจำ พมจ.จังหวัดยะลา ได้แก่นางสาวอารีนา จรัลศาส์น ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโครงการนี้มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมภายนอกสนใจมากมายและเป็นโครงการที่มีมีประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างยิ่ง

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
 
 
3421416