hs header
Menu

หน่วยอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร 50" เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี มาให้ความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติimage00001
image00002
image00003
image00004
image00005
image00006
image00007
image00008
image00009
image00010
image00011
image00012
image00013
image00014
image00015
image00016
image00017
image00018
image00019
image00020
 
 
2253035