hs header
Menu

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดร.กันยปริน ทองสามสี นำคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการทำธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อเตรียมพร้อมสู่อาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ ประจำภาคการศึกษา 1/2561 โดยมี คุณซูรีน่า กากะ เจ้าของศูนย์ความงามโกลเด้นเฮิร์บบอดี้แคร์ จำกัด สาขาปัตตานี และคุณกามีละห์ สาและ ผู้บริหารการตลาด โกลเด้นเฮิร์บบอดี้แคร์ จำกัด สายงานภาคใต้ เป็นวิทยากร

โดย ดร.กันยปริน ได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันตลาดฮาลาลมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมเอื้ออำนวยต่อความหลากหลายทางชีวภาพประกอบกับภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อการบริการด้านสปา รวมไปถึงกลุ่มประเทศมุสลิมโดยเฉพาะมาเลเซีย อินโดนีเซียและอินเดีย ได้ให้ความสำคัญกับหลักศาสนบัญญัติในการที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้รับการอนุมัติ (Halal) และภาคใต้ของประเทศไทยยังมีโอกาสและศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของธุรกิจสปาเนื่องจากมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่มุ่งเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพมากขึ้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่เข้าสู่ตลาดงานทั้งในฐานะพนักงานและผู้ประกอบการมีความจำเป็น จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นง

โครงการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน โดยเป็นนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 37 คน คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา จำนวน 10 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการจัดการธุรกิจสปา วิธีการนวดหน้า ขัดหน้า และได้สะสมชั่วโมงกิจกรรม รวมทั้งได้วุฒิบัตรรับรองการเข้าร่วมการฝึกอบรม

img_0501
img_0502
img_0506
img_0507
img_0509
img_0511
img_0512
img_0515
img_0516
img_0517
img_0521
img_0527
img_0528
img_0529
img_0530
img_0531
img_0536
img_0537
img_0542
img_0550
 
 
2392475