hs header
Menu

( 25 กุมภาพันธ์ 2564 ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ต้อนรับ "คณะนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสุไหงโก-ลก" เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนเพื่อเป็นการสร้างแรงบรรดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสำหรับน้องๆ นักเรียน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

huso_psu_img_7670_00001
huso_psu_img_7672_00002
huso_psu_img_7674_00003
huso_psu_img_7678_00004
huso_psu_img_7682_00005
huso_psu_img_7694_00006
huso_psu_img_7705_00007
huso_psu_img_7709_00008
huso_psu_img_7710_00009
 
 
3835256

escort bayan izmir escort http://www.zv1.org https://www.sahipleniyorum.com/