hs header
Menu

โครงการ ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560


บรรยากาศโครงการ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย" วิทยากรโดย นายอัฐฐวัต และนายพันธ์ชัย เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง มะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
1814990