hs header
Menu
สอบสัมภาษณ์รับนักเรียน โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
สอบสัมภาษณ์รับนักเรียน โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (44)
อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา หัวข้อ ทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น  เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์  2560
อบรมเชิงปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา หัวข้อ ทำความรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้น เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (21)
แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรม สาธิตการแสดงศิลปะการต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่น Kendo วิถีแห่งดาบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรม สาธิตการแสดงศิลปะการต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่น Kendo วิถีแห่งดาบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (15)
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานเพื่อวิชาชีพและมอบเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานเพื่อวิชาชีพและมอบเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น แก่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 (5)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Ungku Omar Polytechnic, Malaysia เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Ungku Omar Polytechnic, Malaysia เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 (24)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัย Northwest University จากประเทศจีน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับการมาเยือนของมหาวิทยาลัย Northwest University จากประเทศจีน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2560 (32)
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดินทางเยือนคณะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เดินทางเยือนคณะ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 (19)
สอบสัมภาษณ์โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
สอบสัมภาษณ์โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 (23)
คณบดีและทีมผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางเข้าพบและมอบกระเช้าอวยปีใหม่ 2560 แก่คณะหน่วยงานต่างๆ
คณบดีและทีมผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เดินทางเข้าพบและมอบกระเช้าอวยปีใหม่ 2560 แก่คณะหน่วยงานต่างๆ (14)
เวทีการประชุมขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเชิงประเด็น เมื่อวันที่ 16 มกราคา 2560 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ (ห้อง 720107) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เวทีการประชุมขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเชิงประเด็น เมื่อวันที่ 16 มกราคา 2560 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ (ห้อง 720107) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (33)
2088771