hs header
Menu
ดร.สรรวภัทร พัฒโร  รองคณบดีฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายู เดินทางเยี่ยมชมมูลนิธิอาสาสมัครนักศึกษา (YSS)  ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
ดร.สรรวภัทร พัฒโร  รองคณบดีฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายู เดินทางเยี่ยมชมมูลนิธิอาสาสมัครนักศึกษา (YSS) ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 (19)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายู เดินทางเยี่ยมชมสถาบันภาษาและอารยธรรมมลายู ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณะผู้บริหารและอาจารย์แผนกภาษามลายู เดินทางเยี่ยมชมสถาบันภาษาและอารยธรรมมลายู ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 (18)
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และทดสอบภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามร่วมมือกับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และทดสอบภาษามลายู (79)
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 (30)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน “เกษียนอย่างเกษม” ตอบแทนผู้เกษียนราชการในวันที่ 27 กันยายน 2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน “เกษียนอย่างเกษม” ตอบแทนผู้เกษียนราชการในวันที่ 27 กันยายน 2561 (16)
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันมหิดล 24 กันยายน 2561
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในวันมหิดล 24 กันยายน 2561 (20)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเดินทางเยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 (35)
นางวารุณี ลีเยาะบิง (เจ้าของร้านนนม บิงซู หน้า ม.อ.ปัตตานี) ได้มอบเงิน 16,000 บาท ร่วมกับชมรมบุคลากรมุสลิมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2561 รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
นางวารุณี ลีเยาะบิง (เจ้าของร้านนนม บิงซู หน้า ม.อ.ปัตตานี) ได้มอบเงิน 16,000 บาท ร่วมกับชมรมบุคลากรมุสลิมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2561 รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (8)
งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 (111)
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง  6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง 6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (45)
2939905