hs header
Menu
นางวารุณี ลีเยาะบิง (เจ้าของร้านนนม บิงซู หน้า ม.อ.ปัตตานี) ได้มอบเงิน 16,000 บาท ร่วมกับชมรมบุคลากรมุสลิมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2561 รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
นางวารุณี ลีเยาะบิง (เจ้าของร้านนนม บิงซู หน้า ม.อ.ปัตตานี) ได้มอบเงิน 16,000 บาท ร่วมกับชมรมบุคลากรมุสลิมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ในวันที่ 12 กันยายน 2561 รวมเป็นเงิน 20,000 บาท (8)
งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 (111)
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง  6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง 6-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (45)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ NAGOYA CITY UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ NAGOYA CITY UNIVERSITY (7)
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย  สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแ
ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแ (30)
โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม Focus Group รายประเด็นเพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้โดยศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม Focus Group รายประเด็นเพื่อประเมินและติดตามผลการดำเนินงานวิจัย (38)
หน่วยอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
หน่วยอาคารและสถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร 50" เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี มาให้ความรู้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ (80)
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการ การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้ (256)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมออกบูธในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในงาน ม.อ.วิชาการ 2561 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมออกบูธในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในงาน ม.อ.วิชาการ 2561 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 (19)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเดอะ ฮาบิตา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนและจัดแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเดอะ ฮาบิตา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (92)
3482147