hs header
Menu
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (52)
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยในเครื่อข่ายนักวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยในเครื่อข่ายนักวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (18)
สัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ผู้สอนเกาหลีชาวไทย พร้อมชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560
สัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ผู้สอนเกาหลีชาวไทย พร้อมชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 (237)
โครงการ English Plus Project 2017 ในหัวข้อ Learning English through Dramatization เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560
โครงการ English Plus Project 2017 ในหัวข้อ Learning English through Dramatization เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 (204)
บริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะ 43 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
บริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะ 43 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (18)
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (41)
โครงการ Spelling Bee & Spech Contest รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
โครงการ Spelling Bee & Spech Contest รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (150)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและผู้ใหญ่ในคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและผู้ใหญ่ในคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (21)
ถอดบทเรียนการทำงานตามแผนงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ถอดบทเรียนการทำงานตามแผนงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (18)
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องมะเดื่อ
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องมะเดื่อ (10)
1759146