hs header
Menu
โครงการ English Plus Project 2017 ในหัวข้อ Learning English through Dramatization เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560
โครงการ English Plus Project 2017 ในหัวข้อ Learning English through Dramatization เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 (204)
บริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะ 43 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
บริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะ 43 ปี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (18)
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 (41)
โครงการ Spelling Bee & Spech Contest รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
โครงการ Spelling Bee & Spech Contest รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 (150)
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและผู้ใหญ่ในคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและผู้ใหญ่ในคณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (21)
ถอดบทเรียนการทำงานตามแผนงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ถอดบทเรียนการทำงานตามแผนงาน งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (18)
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องมะเดื่อ
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องมะเดื่อ (10)
โครงการวัฒนธรรมสัญจร HUSO RALLY ครั้งที่ 6 : ทำดีเพื่อพ่อ..ส่งต่อให้น้อง เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2560
โครงการวัฒนธรรมสัญจร HUSO RALLY ครั้งที่ 6 : ทำดีเพื่อพ่อ..ส่งต่อให้น้อง เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 (75)
ประชุมตรวจสอบและประเมินโครงร่างการวิจัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560
ประชุมตรวจสอบและประเมินโครงร่างการวิจัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 (29)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในเครือข่ายนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในเครือข่ายนักวิจัย ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (30)
1894231