hs header
Menu
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 30 พ.ย. 60
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 30 พ.ย. 60 (11)
แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา
แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา (29)
แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา อ.สายบุรีและนักเรียนในสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ จ.ปัตตานี
แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา อ.สายบุรีและนักเรียนในสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ จ.ปัตตานี (43)
คณะมนุษศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี และธนาคารออมสิน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ
คณะมนุษศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี และธนาคารออมสิน ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" (13)
การประชุม
การประชุม "เครือข่ายนักวิจัย ม.อ. ครั้งที่ 4" ภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชมท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องมะเดื่อ (30)
โครงการแนะแนวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระบบใหม่ (TCAS) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ
โครงการแนะแนวการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระบบใหม่ (TCAS) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ (55)
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแนะแนวการรับนักศึกษาในระบบ TCAS
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมแนะแนวการรับนักศึกษาในระบบ TCAS (69)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและภาษามลายู ให้แก่นักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เมื่อวันที่ 30 ต.ค. และ 2 พ.ย. 2560 ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและภาษามลายู ให้แก่นักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เมื่อวันที่ 30 ต.ค. และ 2 พ.ย. 2560 ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (32)
บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (166)
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (19)
3482093