hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3906 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 147
2 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 3906 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 283
3 ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 505 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 307
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 3906 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 176
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 505 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 176
6 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 9/2563 จำนวน 13 อัตรา เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1031
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเ ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาภาษาจีน) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 233
8 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชามานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา (ตําแหน่งเลขที่ 2595) เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 298
9 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้คณะ ครั้งที่ 1/2563 [ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ] เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 298
10 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน [ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ] เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 234

หน้า 1 จาก 12

3482222