hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์

       ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเงิน นั้น

       บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 คน คือ

       1. เลขที่สอบ 1 นายเจษฎา ไหลภาภรณ์

       จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายตามเอกสารนี้

[เข้าชม : 270 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 เวลา 15:23 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1761890