hs header
Menu

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

          ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโทที่มีผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเงิน นั้น
          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
          1. เลขที่สอบ 1 นายเจษฎา ไหลภาภรณ์ สอบได้ลำดับที่ 1

          จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1  ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น2) ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 260 คน]
เมื่อวันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:14 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1650098