hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

          ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 1317, 1050 นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติการสอนได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้


นางสาวซูฮาดา หีมเบ็ญสัน เลขที่สอบ 1 สอบได้ลำดับที่ 1


          จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมะยม (50215) ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์

[เข้าชม : 304 คน]
เมื่อวันอาทิตย์ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 13:05 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2034830