hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาตำแหน่งเลขที่ 2543 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

  • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 16 มีนาคม 2561
[เข้าชม : 3012 คน]
เมื่อวันอังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:24 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1761943