hs header
Menu

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 อัตรา คือ 

        ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
        ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

        โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

        กำหนดการรับสมัคร

                1. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
                2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

[เข้าชม : 720 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 05 เมษายน 2561 เวลา 12:06 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317332