hs header
Menu

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

         ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2543จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290 บาท ไปแล้ว นั้น
         บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 70 ดังนี้

         1 นางศิริพร ทองนวลจันทร์ (เลขที่สอบ 60)
         2 นายริฎวาน หะมิดง สำรองลำดับที่ 1 (เลขที่สอบ 45)
         3 น.ส.ศิรดา เหาะเจริญ สำรองลำดับที่ 2 (เลขที่สอบ 20)

         จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26 เมษายน พ.ศ. 2561 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 242 คน]
เมื่อวันอังคาร 17 เมษายน 2561 เวลา 14:48 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2169975