hs header
Menu

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (เพิ่มเติม)

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 2543 ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2561 นั้น
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 70 เพิ่มเติมดังนี้
      4. น.ส.โรสนานี แวหะยี สำรองลำดับที่ 3  (เลขที่สอบ 09)
      5. นายวันอิดรีส หะยีเยะ สำรองลำดับที่ 4 (เลขที่สอบ 08)

[เข้าชม : 329 คน]
เมื่อวันพุธ 18 เมษายน 2561 เวลา 11:02 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170012