hs header
Menu

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา จากเดิมวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา จากเดิมวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

[เข้าชม : 169 คน]
เมื่อวันพุธ 02 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:43 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1835947