hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตราตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

       ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตราตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น
       บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ

[เข้าชม : 226 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:37 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170026