hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยจำนวน 5 อัตรา

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ฉบับลงวันที่ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทยจำนวน 5 อัตรานั้น

       บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ เลขที่สอบ 01 นางสาวทัดดาว รักมาก

       จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

[เข้าชม : 194 คน]
เมื่อวันอังคาร 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:13 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170138