hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะ

       ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตราตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น

       บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 70 ดังนี้

              1. นายมูไฮมิน สุหลง 
              2. นายแวอาลี แวสะแม        สำรองลำดับที่ 1
              3. นายกูมัมนูน ราชมุกดา     สำรองลำดับที่ 2
              4. นายนิกูไซรี สาและ          สำรองลำดับที่ 3

       จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2561 ณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น2) ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

[เข้าชม : 254 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:17 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317428