hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา คือ นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการเงินและบัญชี

        ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 2 อัตรา คือ นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

        รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

[เข้าชม : 1293 คน]
เมื่อวันจันทร์ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14:17 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317411