hs header
Menu

การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (4 อัตรา)

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ฉบับลงวันที่ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ (ตำแหน่งเลขที่รอจัดสรร) จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ตำแหน่งเลขที่รอจัดสรร) จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชามานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ 2595 จำนวน 1 อัตรานั้น

        บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วผลปรากฏ ดังนี้
                1. ผู้สมัครสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ (ตำแหน่งเลขที่รอจัดสรร) จำนวน 2 อัตรามีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
                2. ไม่มีผู้สมัครสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ตำแหน่งเลขที่รอจัดสรร) จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชามานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ 2595 จำนวน 1 อัตรา

[เข้าชม : 487 คน]
เมื่อวันอังคาร 04 กันยายน 2561 เวลา 09:18 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317452