hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สังคมสงเคราะห์)

        ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

ระยะเวลาการรับสมัคร
        รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ

[เข้าชม : 625 คน]
เมื่อวันอังคาร 04 กันยายน 2561 เวลา 09:14 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2598985