hs header
Menu

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

[เข้าชม : 106 คน]
เมื่อวันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:01 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
2392358