hs header
Menu

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา (งานประชาสัมพันธ์ + งานบัณฑิต)

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 503 และ 505 อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท นั้น
         บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว และขอประกาศรายชื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

 

[เข้าชม : 167 คน]
เมื่อวันพุธ 17 เมษายน 2562 เวลา 11:41 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2599003