hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 2 อัตรา (การเจ้าหน้าที่ + การเงิน)

          ตามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3729 และ 3730 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งมีสิทธิ์สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ

          จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (50120) ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

[เข้าชม : 115 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:03 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2598973