hs header
Menu

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้จำนวน 1 อัตรา (ประชาสัมพันธ์)

        ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 503 นั้น

        บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกร้อยละ 70 ดังนี้

        ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 503
        1. เลขที่สอบ 503-001 นางสาวอัสมะห์ โวะ

        จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่1 ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานณ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

 

[เข้าชม : 96 คน]
เมื่อวันพุธ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:54 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2730012