hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 6 อัตรา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / สาขาวิชามานุษยวิทยา / สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ / สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

       ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา 5 สาขาวิชา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชามานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

       รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

[เข้าชม : 877 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:41 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2795233