hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน)

      ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษหรืออเมริกัน) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

      รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

[เข้าชม : 196 คน]
เมื่อวันพุธ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:41 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2795254