hs header
Menu

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย

      ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

      รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ

[เข้าชม : 618 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:19 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3185093